Austrotherm eps 040 fassada

Płyty ze styropianu Austrotherm EPS 0FASSADA zaleca się stosować w budownictwie w zestawach wyrobów, w których potwierdzono przydatność produktu . Płyty styropianowe Austrotherm EPS 0FASSADA zaleca się stosować w aplikacjach, w których będą przenosiły nieznaczne obciążenia mechaniczne. Styropian fasadowy Austrotherm EPS 0FASSADA – płyty styropianowe do izolacji cieplnej miejsc, gdzie obciążenia mechaniczne są nieznaczne.

Austrotherm EPS 0Fassada – wysokiej jakości styropian fasadowy. Cena za m eps, lambda 04 gwarantowana waga 1kg/m3. Płyty ze styropianu Austrotherm EPS 0FASSADA zaleca się stosować w budownictwie jako izolację termiczną: Austrotherm EPS, XPS, Dämmstoffe .