Domieszki do betonu

Domieszki do produkcji elementów o wysokiej jakości powierzchni. Zgodnie z normą PN-EN 934-„Domieszki do betonu zaprawy i zaczynu. Definicje i wymagania” domieszka jest to .

Zgodnie z normą PN-EN 934-2„Domieszki do betonu zaprawy i zaczynu. Definicje i wymagania domieszka jest to . CEMEX Polska prowadzi sprzedaż domieszek chemicznych do betonu towarowego, betonu prefabrykowanego, elementów wibroprasowanych. Zalety modyfikatorów są często nieocenione, a ich zużycie stale wzrasta. Przydatność domieszek do betonu ustala się zgodnie z normą PN-EN 934-2+A1:2012.

Domieszki do betonu klasyfikuje się ze względu na skutki modyfikacji . Przeciwmrozowy plastyfikator do betonu (-1 -15°C). Dodatek (do betonu) – drobnoziarnisty składnik dodawany podczas procesu. W przeciwieństwie do domieszki jego zawartość względem masy cementu . Bezchlorkowa domieszka do betonu przyspieszająca wiązanie, redukująca ilość wody/uplastyczniająca do stosowania w okresie niskich temperatur powietrza.

Dlatego betony coraz częściej zamawia się w wytwórniach, a zaprawy przygotowuje z gotowych, suchych mieszanek.