Projektowanie betonu metodą trzech równań

Projektowanie betonu metodą trzech równań (metoda obliczeniowo-doświadczalna). Równania spełniają trzy podstawowe warunki optymalnego projektowania . Metoda trzech równań – metoda obliczeniowo-doświadczalna służąca do wyznaczenia ilości składników betonu.

Projektowanie betonów zwykłych oraz badanie ich właściwości. Temat: Projektowanie betonu metodą równań. PL, Przedstawiono zalecenia dotyczące projektowania betonów zwykłych metodą trzech równań z kruszywa dwuskładnikowego.

Beton – materiał powstały ze zmieszania cementu, kruszywa grubego i drobnego oraz ewentualnych.

Część I Projektowania betonu metodą analityczno-doświadczalną – metodą. Część II Projektowania betonu metodą analityczną – metodą trzech równań . SŁUPY ŻELBETOWE – metoda jednostopniowego otulenia.