Quercus ochrony kapitału

Profil funduszu QUERCUS Ochrony Kapitału (Parasolowy SFIO) – W Pigułce: rating, ranking, podstawowe informacje, zarządzający, zasięg geograficzny, . Profil funduszu QUERCUS Ochrony Kapitału (Parasolowy SFIO) – Notowania: najnowsze notowania w porównaniu z indeksem i benchmarkiem. Celem subfunduszu jest osiąganie stabilnych zysków w ujęciu nominalnym przy jednoczesnej ochronie powierzonego kapitału.

QUERCUS Ochrony Kapitału (Parasolowy SFIO) – najnowsze wiadomości, aktualne notowania, forum dyskusyjne. Bankier::Quotes::Profile::Fund=HASH(0x73f7ca0)-name – Sprawdź aktualny kurs, najnowsze wiadomości, wyniki finansowe, rekomendacje. Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Ochrony Kapitału – Profil – TFI, Fundusze . Nieco inaczej do tematu podchodzi Quercus TFI.

Zarządzany przez nie Quercus Ochrony Kapitału dąży do tego, aby wartość jednostki . Quercus Parasolowy SFIO Subfundusz Quercus Ochrony Kapitału. Jednostka zarządzająca, Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S. Notowania Quercus Ochrony Kapitału, aktualny kurs, analiza techniczna, analiza finansowa, raporty finansowe, rekomendacje oraz . Pełna nazwa Quercus Parasolowy SFIO Subfundusz Quercus Ochrony Kapitału. Subfundusz opisany w niniejszym dokumencie jest subfunduszem QUERCUS Parasolowy SFIO. Takie gwarancje dają jednak fundusze z ochroną kapitału, które mają. Aviva Investors Ochrony Kapitału czy Quercus Ochrony Kapitału.

QUERCUS Parasolowy SFIO Subfundusz QUERCUS Ochrony Kapitału. Spółka zarządzająca: Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S. QUERCUS Ochrony Kapitału (QUOK), Data: 2014-01-17. Wyszukiwarka funduszy inwestycyjnych; Quercus Ochrony Kapitału. Monitoring Funduszy Inwestycyjnych, Kapitałowych i Emerytalnych. Napływ środków odnotował głównie Quercus Ochrony Kapitału. QUERCUS Parasol SFIO Subfundusz QUERCUS Ochrony Kapitału (3451.N).

Fundusze inwestycyjne, informacja o funduszu – QUERCUS Ochrony Kapitału. Tabela Opłat, w części dotyczącej subfunduszy: QUERCUS Ochrony Kapitału, QUERCUS Selektywny, QUERCUS Agresywny,. Historical data: QUERCUS Parasol SFIO Subfundusz QUERCUS Ochrony Kapitału (3451.N). Opáata dystrybucyjna pobierana jest w przypadku nabycia Jednostek Uczestnictwa. Aegon – Quercus Ochrony Kapitału (PLN) UFK 13zł 2016-01-29.

Zmiana: + Kurs odniesienia: 13zł. QUERCUS Ochrony Kapitału subfundusz QUERCUS Parasolowy SFIO. Lei: 2594000RZSQAYVDHT344; Legal ForFundusze; Registered Address . QUERCUS Ochrony Kapitału to produkt typu absolute return, czyli opierający się na zarządzaniu ryzykiem poprzez zredukowanie udziału akcji .