Deklaracja właściwości użytkowych kruszywa

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: – KRUSZYWA. Kopalnie Kruszyw – wyroby kamienne, Żwir, Kruszywa, Pospółka,.

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr 6/KLI 2015. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Kruszywo o uziarnieniu ciągłym 0-3mm – . W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą.

Dla wszystkich produkowanych w kopalni Józefka kruszyw prowadzimy badania zgodnie z normami: PN-EN 13043. Szanowni Państwo, informujemy, że w naszej ofercie znajduje się Kruszywo dolomitowe . Kruszywo granitowe do hydraulicznie związanych i niezwiązanych mieszanek 0-3mm. Kruszywa, nawozy, marmury, kruszywa mineralne, kamień wapienny, marmury,.