Mieszanka mineralno asfaltowa na gorąco cena

Mg mieszanki mineralno – asfaltowej na gorąco. Uzasadnienie wyboru: Najkorzystniejsza oferta. Zakup mieszanki mineralno – asfaltowej na gorąco do remontów cząstkowych .

Cena żywicy epoksydowej lepiku cena asfaltu Cennik-Budowlany. Cena lepiku asfaltowe na gorąco bez wypełniaczowe, kg, cena zł, -8. Ogłoszenia o tematyce: masa asfaltowa cena na Sprzedajemy.

Dane techniczne Mieszanka mineralno-asfaltowa na zimno… zł.

Roboty 80; 44-1Gierałtowice; z ceną ofertową: 81zł . Wymagania techniczne i jakościowe: mieszanka mineralno-asfaltowa nawierzchniowa. Jednostką obmiarową jest dostawa tony mieszanki na gorąco. Cena dostawy tony obejmuje: – wyprodukowanie mieszanki; – transport masy . Zakup mieszanki mineralno – asfaltowej na gorąco, mieszanki. Cena paliwa (zł/kg lub zł/Nmlub zł/l):.

Koszt asfaltu na tonę mma w technologii na gorąco (zł/t mma):.