Prefabrykat l

L i T, ściany peronowe typu L, płyty tarasowe i inne prefabrykaty betonowe (typowe oraz nietypowe). Elementy typu ‘L’ ze ścianą o grubości 25cm Wysokość zabudowy (cm) Grubość ścianki (cm) Długość stopy (cm) Masa około (kg) Klasa obciążenia H SSFl . CIANY OPOROWE TYPU ‘L’ I ‘T’ Ściany oporowe należą do podstawowych konstrukcji inżynierskich i w swej funkcji zabezpieczają .

Prefabrykaty betonowe dla budownictwa mostowego, drogowego, kolejowego: Kujan, belki mostowe Kujan, belki T, belka kujan NG, płyty peronowe, ścianki . Mur oporowy z elementów prefabrykowanych typu L ( elki betonowe ) to budowla, której główne zadanie polega na utrzymaniu w . Oferujemy ściany oporowe i mury oporowe typu L i T na składowiska kruszyw, mas bitumicznych. Prefabrykaty optemL wykonywane są w technologii betonu zbrojonego.

Faktura zewnętrznego lica prefabrykatów jest gładka. Wykonujemy prefabrykowane ściany oporowe w kształcie litery L lub z odsadzką z przodu, które mają zastosowanie jako . Posiadamy duże doświadczenie w zakresie montażu prefabrykatów. Prefabrykowane ściany oporowe znakomicie.

Zakład Prefabrykacji Betonowej może przygotować specjalne prefabrykaty nietypowe wg. Znajdujesz się w: Hoger Beton ›› Prefabrykaty ›› Ścianki oporowe. Posiadamy w ofercie prefabrykowane ściany oporowe o przekroju w kształcie litery „L”.

Belki nadprożowe typu L są stosowane do przykrywania otworów drzwiowych i okiennych w budownictwie mieszkaniowym i ogólnym. Belki nadprożowe typu L stosowane są w budownictwie mieszkaniowym i . A , H , H’ , L , masa , ilość sztuk na palecie .