Strop teriva wymiary belki

Teriva Nova) są gęstożebrowymi stropami w systemie belka + pustak. Przy tym typie stropu należy bezwględnie wykonać zbrojenie podporowe – we wszystkich żebrach belek o rozpiętości od mb. Belki stropowe Teriva: składają się ze stopki o przekroju 4xcm, w której zatopiona.

Strop „Teriva należy do najbardziej uniwersalnych i lekkich konstrukcji stropowych. Stropy TERIVA są monolityczno-prefabrykowanymi stropami gęstożebrowymi, belkowo-pustakowymi. Stropy te składają się z kratownicowych belek stropowych, . Przekrój stropu TERIVA-E 5/w przypadku rozpiętości belek L ≥0m.

Kształt i wymiary pustaków do stropów TERIVA przedstawiono na rysunku 5. Strop Teriva jest gęstożebrowym stropem żelbetowym, belkowo-pustakowym, produkowanym w naszej. Belki Teriva I produkowane są o długościach od 4. Stropy te składają się z kra- townicowych belek stropowych, pustaków betonowych oraz betonu układanego na budowie. Belki należy układać w rozstawie, co cm w stropach TERIVA – 0/1/KJ i co cm w. Stropy te składają się z kratownicowych belek stropowych, pustaków betonowych. Na 1mstropu Leier zużywa się mb belki i szt.

Przy długości belek do m zużycie betonu klasy C16/wynosi i 0m3/m2. Najpopularniejsze są pustaki stropowe Teriva o wymiarach 52x21cm, układane na belkach rozmieszczonych w rozstawie osiowym 60cm. Stropy TERIVA składają się z belek żelbetowych (jako konstrukcji nośnej) oraz pustaków.

Stropy TERIVA 0/s¹ przeznaczone do stosowania. Wysokość pustaków to cm, a grubość gotowego stropu (z warstwą nadbetonu) – 24cm. Stropy TERIVA II są gęstożebrowymi stropami belkowo-pustakowymi.

Strop TERIVA to tak właściwie swoisty łącznik, produkt pośredni pomiędzy. Nazwa gęstożebrowe wzięła się od regularnie i często montowanych belek . Strop Teriva to nowoczesna, lekka, wykonana z ekologicznych materiałów. Rodzaj stropu, Rozpiętość stropu , Osiowy rozstaw belek , Wysokość . Belka stropowa jest elementem budowy stropów gęstożebrowych, stosowanych w budownictwie niskim i wielokondygnacyjnym.